نرم افزار شهریه مدارس ( کارنامه بیست )امکانات بخش شهریه نرم افزار کارنامه بیست


- امکان تعریف سرفصل های شهریه (موضوع پرداخت)

- امکان تعیین مبلغ هر سرفصل به صورت فردی یا گروهی

- امکان تعریف موضوع تخفیف و تعیین میزان مبلغ تخفیف برای هر دانش آموز در هر سرفصل (موضوع پرداخت)

- امکان دسترسی به شهریه هر سال تحصیلی به صورت مجزا و ثبت مبالغ دریافتی هر سال تحصیلی

- امکان ثبت مبلغ دریافتی با مشخص کردن روش پرداخت(نقدی ، کارت خوان ، واریز به حساب ، چک)

- دارای منوی مدیریت چک ها ، برای مشخص کردن وضعیت چک پس از سررسید چک (وصول چک ، برگشت چک ، عودت چک)

- امکان ارسال پیامک یادآوری سررسید چک به ولی دانش آموز

- امکان تعیین اقساط برای دانش آموز با مشخص کردن مبلغ و تاریخ اقساط

- امکان ارسال پیامک یادآوری سررسید قسط

- امکان ارسال پیامک به بدهکاران با تعیین مبلغ بدهی بیشتر از مبلغ مورد نظر (به عنوان مثال ارسال پیامک فقط برای کسانی که بیشتر از 1 میلیون بدهی دارند)

- امکان تعیین اقساط برای دانش آموز با مشخص کردن مبلغ و تاریخ اقساط

- امکان چاپ فوری رسید پرداخت (پس از ثبت پرداخت توسط کاربر) و تحویل آن به ولی دانش آموز

- دارای گزارش های متنوع که در ادامه ملاحظه خواهید کرد

گزارش صورت حساب مالی دانش آموز


نرم افزار شهریه مدارس

رسید پرداختنرم افزار انضباطی بیست - لیست غایبین

گزارش وضعیت پرداخت های دانش آموزان کلاس در هر موضوع پرداختلیست پرداخت شهریه دانش آموزان کلاس

گزارش وضعیت پرداخت های دانش آموزان در یک سرفصل با جزئیات بیشتر نسبت به گزارش قبلیلیست پرداخت شهریه دانش آموزان کلاس

گزارش وضعیت پرداخت های دانش آموزان در چند موضوع (سرفصل) پرداختلیست پرداخت شهریه دانش آموزان کلاس

گزارش وضعیت پرداخت های دانش آموزان در تمام موضوع های (سرفصل های) پرداختلیست پرداخت شهریه دانش آموزان کلاس

گزارش بدهی دانش آموزان در یک یا چند سرفصللیست دانش آموزان شهریه دانش آموزان کلاس

گزارش خلاصه وضعیت پرداخت کلاس ها در هر سرفصلخلاصه وضعیت شهریه دانش آموزان

گزارش خلاصه وضعیت پرداخت های کلاس ها در چند سر فصلخلاصه وضعیت شهریه دانش آموزان

گزارش خلاصه وضعیت پرداخت های کلاس ها در تمام سر فصل های پرداختخلاصه وضعیت شهریه دانش آموزان

مشاهده فیلم راهنمای بخش شهریه