نرم افزار کارنامه بیست
صدور انواع کارنامه دبیرستان برای متوسطه اول و متوسطه دوم
Background Image

نرم افزار کارنامه بیست

برخی از مزایای استفاده از نرم افزار کارنامه :
1- امکان شناخت تمامی دانش آموزان از نظر فعالیتهای آنها توسط مدیر و معلم
2- شناخت خانواده ها نسبت به دبیران ، هنرآموزان و آموزگاران ، جهت رفع مشکلات فرزندان خود
3- توجه و ایجاد رقابت بین دانش آموزان به دلیل مشخص بودن نمره و رتبه کلاسی و پایه برای هر درس ، همچنین معدل کل ، رتبه کل در کلاس و رتبه کل در پایه در کارنامه دانش آموز
4- اهمیت دادن به ثبت نمره از پرسش های انجام شده توسط دبیران و یا آموزگاران
5- عدم تغییر نمره در طول سال با توجه به ثبت و ارائه نمرات به دانش آموز و اولیاء آنها
6- تسهیل در ثبت اطلاعات مورد نیاز و ثبت نمرات به دلیل طراحی در نرم افزار و اعلام پیام های مورد نیاز هنگام ثبت اطلاعات


کارنامه و گزارشات
مشاهده گزارشات
امکانات جانبی نرم افزار
مشاهده امکانات جانبی
دموی تصویر نرم افزار
مشاهده دموی تصویری

امکانات نرم افزار کارنامه بیست

بخشی از امکانات نرم افزار کارنامه بیست

1- ثبت نام کل دانش آموزان به صورت یکجا و به طور خودکار از دیگر فایل های موجود(مانند فایل سناد و ...)

2- سادگی در ثبت نمره دانش آموزان مطابق با کاربرگ دبیر و یا دفتر کلاس

3-امکان ثبت نمرات از فایل اکسل

4-امکان انتقال نمرات از دانا در کمتر از 10 دقیقه

5- تعیین معدل هر درس همراه با رتبه دانش آموز در هر یک از دروس در کلاس و پایه

6- تعیین معدل کل همراه با رتبه در کلاس و رتبه در پایه

7- ثبت معدل و رتبه ی در کلاس همچنین رتبه در پایه در تمام دوره های قبل در کارنامه دانش آموز جهت مقایسه عملکرد

8- محاسبه و منظور نمودن واحد درسی در معدل برای دروس دارای واحد در دوره متوسطه

9- ثبت وضعیت هر یک ار دروس به صورت توصیفی

10- استخراج گزارش های مدیریتی و گزارش های مربوط به دبیران

11- بارگذاری عکس دانش آموز در کارنامه

12- امکان ارسال نمرات به تلفن همراه اولیاء

13- امکان ارسال نمرات به تلگرام اولیا

14- امکان اختصاص شماره صندلی بسیار کاربردی برای ایام امتحان

15- امکان چاپ اطلاعات دانش آموز در برگه های امتحانی و هر برگه دلخواه دیگر مانند دعوت نامه و ...