امکانات جانبی نرم افزار کارنامه بیست


1- امکان اختصاص شماره صندلی به دانش آموزان
2- طراحی سربرگ امتحانی ، پاسخنامه ، دعوت نامه ، رضایت نامه و انواع فرم های مورد نیاز مدرسه

مشاهده دموی طراحی سربرگ امتحانی و غیره