Background Image
نمونه کارنامه و گزارش ها
مشاهده نمونه کارنامه و گزارش ها
امکانات جانبی نرم افزار
مشاهده امکانات جانبی
دموی تصویر نرم افزار
مشاهده دموی تصویری
فیلم آموزشی نرم افزار
مشاهده فیلم آموزشی

امکانات نرم افزار کارنامه بیست

بخشی از امکانات نرم افزار کارنامه بیست

امکان جدید نرم افزار کارنامه بیست که میتوانید اطلاعات دانش آموزان و نمرات را از سامانه سیدا به برنامه انتقال دهید و در زمان بسیار کم هم کارنامه های زیبا و کاربردی و با نمودار بگیرید و هم از تجزیه و تحلیل نمرات استفاده نمایید

1- ثبت نام کل دانش آموزان به صورت یکجا از سامانه سیدا و از دیگر فایل های موجود(مانند فایل سناد و ...)

2- سادگی در ثبت نمره دانش آموزان مطابق با کاربرگ دبیر و یا دفتر کلاس

3-امکان ثبت نمرات از فایل اکسل

4-امکان انتقال نمرات از سامانه سیدا

5-امکان انتقال نمرات از سامانه همگام

6- تعیین معدل هر درس همراه با رتبه دانش آموز در هر یک از دروس در کلاس و پایه

7- تعیین معدل کل همراه با رتبه در کلاس و رتبه در پایه

8- ثبت معدل و رتبه ی در کلاس همچنین رتبه در پایه در تمام دوره های قبل در کارنامه دانش آموز جهت مقایسه عملکرد

9- محاسبه و منظور نمودن واحد درسی در معدل برای دروس دارای واحد در دوره متوسطه

10- ثبت وضعیت هر یک ار دروس به صورت توصیفی

11- امکان مقایسه نمرات سال تحصیلی با نمرات سال های قبل

12- استخراج گزارش های مدیریتی و گزارش های مربوط به دبیران

13- بارگذاری عکس دانش آموز در کارنامه

14- امکان ارسال پیامک نمرات

15- امکان ارسال پیامک غیبت و تاخیر

16- امکان ارسال پیامک اطلاع رسانی به اولیا

17- امکان ارسال پیامک به دبیران و کارکنان مدرسه

18- امکان ارسال کارنامه ها به واتساپ و تلگرام و دیگر پیام رسان ها

19- امکان اختصاص شماره صندلی بسیار کاربردی برای ایام امتحان

20- امکان چاپ اطلاعات دانش آموز در برگه های امتحانی و هر برگه دلخواه دیگر مانند دعوت نامه و ...

در بحث گروه بندی دانش آموزان قابلیت تعریف موضوع گروه بندی و آیتم های مورد نیاز برای موارد دیگر مانند مدارس شاهد برای گروه بندی دانش آموزان شاهد و غیر شاهد را نیز دارد

امکان اینکه یک دانش آموز در چند گروه باشد نیز وجود دارد.به عنوان مثال در موضوع کرونا دانش آموز میتواند عضو گروه الف باشد و همچنین در موضوع مدارس شاهد میتواند عضو گروه شاهد یا غیر شاهد باشد یا حتی در مدارس روستایی که دانش آموزان مختلط هستند دانش آموز عضو گروه پسران هم باشد

امکان گروه بندی امکان فوق العاده ای است که میتوان جهت ارسال پیامک برای یک گروه خاص استفاده نمود و همچنین گزارش ها و تجزیه و تحلیل نمرات بر اساس گروه انجام داد

موارد قابل استفاده در نرم افزار کارنامه بیست ( نرم افزار کارنامه مدارس ) برای متوسطه اول و متوسطه دوم

کارنامه ماهانه متوسطه اول

نرم افزار پیش رو جهت استفاده کارنامه های ماهانه متوسطه اول مناسب بوده چرا که این امکان جهت ورود انضباط توصیفی و حتی یک متن از وضعیت انضباطی برای هر ماه یا دوره ارزیابی دانش آموز فراهم شده است .

کارنامه ماهانه متوسطه اول
 

کارنامه ماهانه متوسطه دوم

در نرم افزار امکان ثبت تعداد واحد های درسی وجود دارد که برای متوسطه دوم استفاده می شود که در معدل دانش آموز تاثیر دارد و معدل بر اساس این واحد های درسی محاسبه می شود و برای کارنامه های ماهانه متوسطه دوم مناسب است.

کارنامه ماهانه متوسطه دوم
 

کارنامه نیمسال اول

در نرم افزار کارنامه بیست با توجه به درخواست همکاران کارنامه ای برای نیمسال اول طراحی شد که هم ظاهری زیبا و هم وضعت دانش آموز در ماهای قبلی نمایش می دهد و دارای نمودار پیشرفت معدل دانش آموز طی ماه ها می باشد و همچنین نمودار مقایسه نمره دانش آموز با میانگین کلاس هم جهت مقایسه دانش آموزان با وضعیت کلاس بسیار مناسب است . که برای متوسطه اول و متوسطه دوم هر کدام کارنامه مخصوص برای این منظور فراهم شده است.

نرم افزار کارنامه دبیرستان
 

کارنامه نیمسال دوم

کارنامه دیگری که به درخواست همکاران اضافه شده است ، کارنامه سالانه است. برای کارنامه متوسطه اول یک فضا برای انضباط و متن توصیفی هم وجود دارد.

نرم افزار کارنامه مدارس
 

نرم افزار کارنامه مستمر

نرم افزار پیش رو با توجه به درخواست مدارسی که نرم افزار را خریداری کردند ، امکانات ، گزارش و کارنامه های متنوعی دارد و نیاز مدارس به هر گزارش و کارنامه ای را برطرف میکند.

نرم افزار کارنامه ساز